Specyfika tłumaczeń tekstów naukowych

Teksty naukowe uchodzą za jedną z najtrudniejszych w odbiorze treści. Trudno się je czyta, nawet jak jest się pasjonatem w jakiejś dziedzinie. Są to także jedne z najtrudniejszych tekstów do tłumaczenia. Można to zrobić doskonale, jednak trzeba w to włożyć mnóstwo pracy. I nie jest to zadanie dla każdego.

Tłumaczenia naukowe a znajomość języka

Jedną z trudności takich tekstów jest duża ilość specjalistycznego słownictwa. Tłumacząc tekst, też trzeba używać określeń naukowych. Jest to niezbędne dla precyzji tłumaczenia. Dysponuje się przy tym słownikiem specjalistycznym. Pomimo to ktoś, kto wykonuje tłumaczenia naukowe, musi znać i tę określoną dziedzinę, i dotyczące jej angielskie słowa. Bez tego nie mógłby zrozumieć tego, co czyta, a co dopiero mówić o wykonaniu dobrego przekazu. Tłumacz musi się dobrze znać na danym temacie. Jeśli chodzi o umiejętności językowe, to niezbędne są:

  • doskonała znajomość angielskiego,
  • słownictwo z wybranej dziedziny,
  • rozumienie tekstów naukowych.

Tłumaczenie prac naukowych z angielskiego

Teksty naukowe to najwyższy poziom zagłębienia się w jakiś temat. Słowa używane są bardzo precyzyjnie. W tekstach są liczby. Trzeba dużego skupienia uwagi i dużej dokładności, by taką treść dobrze przełożyć na inny język. W pracach naukowych znajdują się przypisy i różne odniesienia. Tłumaczenia naukowe to żmudna praca. Wszelkie przypisy i inne cechy charakterystyczne dla prac naukowych muszą zostać zachowane. Konieczna jest także znajomość słownictwa z tej dziedziny w tym języku, na który się tłumaczy. Jeśli jakiś termin został przetłumaczony, przyjęło się to powszechnie, to trzeba się tego trzymać.

Do tych wszystkich problemów i wyzwań dochodzi jeszcze fakt ważności takich opracowań. Są duże wymagania co do tłumaczenia naukowego. Nawet drobne błędy i przeoczenia mogą wprowadzić sporo zamieszania.

Obraz StartupStockPhotos z Pixabay