Wybór miejsca, zaproszenia, rejestracja

Zdjęcie z konferencji: wózek i piec przewodnik

Skuteczne wdrożenie dostępności należy rozpocząć już na etapie planowania wydarzenia.

Już na samym początku organizacji naszego wydarzenia należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby związane z dostępnością. Jest to bardzo ważne, ponieważ pewne ustalenia mogą okazać się nieodwracalne podczas dalszych etapów planowania. Warto zatem pamiętać o:

  1. Wyborze odpowiedniego miejsca – dostępnego architektonicznie z wygodnym dojazdem komunikacją miejską.
  2. Opracowaniu dostępnych zaproszeń – forma tekstowa ułatwi dotarcie z informacją do większej grupy odbiorców m.in. niewidomych, a nagranie w języku migowym do głuchych.
  3. Zamieszczeniu w formularzu rejestracyjnym pytania o specjalne potrzeby uczestników.
  4. Zapewnieniu różnych form kontaktu – telefon, sms, e-mail.

Jeżeli chciałbyś zorganizować wydarzenie uwzględniając potrzeby wszystkich uczestników skontaktuj się z nami.