Wsparcie prelegentów i uczestników

Dostępna prezentacja na dostępnym wydarzeniu

Warto pamiętać o specjalnych potrzebach uczestników naszego wydarzenia

Dostępne wydarzenie to takie, które pozwala wszystkim uczestnikom (słuchaczom i prelegentom) na pełny udział. Aby osiągnąć sukces jako organizatorzy jesteśmy zobowiązani udzielić prelegentom i uczestnikom odpowiedniego wsparcia:

  1. Zapewnij asystę osobom o specjalnych potrzebach. Zorganizuj szkolenie dla pracowników i wolontariuszy z obsługi osób z niepełnosprawnościami.
  2. Pamiętaj, że podczas wydarzeń różne grupy osób z niepełnosprawnościami mają różne potrzeby. Dla głuchych pomocne będzie tłumaczenie na język migowy, dla słabosłyszących pętla indukcyjna, symultaniczny przekaz tekstowy i filmy z napisami, dla słabowidzących wysoki kontrast i duży tekst, a dla niewidomych audiodeskrypcja.
  3. Pamiętaj o specjalnych potrzebach prelegentów z niepełnosprawnościami.

Jeżeli chciałbyś zorganizować wydarzenie uwzględniając potrzeby wszystkich uczestników skontaktuj się z nami.